Integritetspolicy

Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna:
Hissdesign Sverige AB
Östgötagatan 48A
116 64 Stockholm
Kontaktperson: Katarina Andersson
Telefon: 0704 - 12 26 64

Personuppgifterna används till kundregister och leverantörsregister och kontaktuppgifter personal på webbplats. Personuppgifter som förekommer är kunder, personal och leverantörer.

Hissdesign Sverige AB tar bort alla personuppgifter när de inte är aktuella längre.

Hissdesign Sverige AB överför inte några personuppgifter till tredje part om det inte är till en underleverantör som behöver ha direkt kontakt med kunden och kunden har godkänt.

Hissdesign Sverige AB sparar inte några kund- eller leverantörsuppgifter som inte är officiella därav har vi inte några säkerhetsåtgärder angående behandling av personuppgifter.

Om Hissdesign Sverige AB behöver kunduppgifter (med kundsmedgivande) som inte är officiella sparas dessa i ett slutet system som ingen förutom Hissdesign Sverige AB har tillgång till.


Hissdesign was established in 2009 and is today’s market leader in elevator wrapping. Hissdesign uses a unique process which does not require the elevator to be stripped or dismantled.

It is a cost-effective method which does not affect the weight nor the wall panels.

Follow us on social media

© Hissdesign - Webbyrå: Odd