Integritetspolicy

Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna:
Hissdesign Sverige AB
Östgötagatan 48A
116 64 Stockholm
Kontaktperson: Katarina Andersson
Telefon: 0704 - 12 26 64

Personuppgifterna används till kundregister och leverantörsregister och kontaktuppgifter personal på webbplats. Personuppgifter som förekommer är kunder, personal och leverantörer.

Hissdesign Sverige AB tar bort alla personuppgifter när de inte är aktuella längre.

Hissdesign Sverige AB överför inte några personuppgifter till tredje part om det inte är till en underleverantör som behöver ha direkt kontakt med kunden och kunden har godkänt.

Hissdesign Sverige AB sparar inte några kund- eller leverantörsuppgifter som inte är officiella därav har vi inte några säkerhetsåtgärder angående behandling av personuppgifter.

Om Hissdesign Sverige AB behöver kunduppgifter (med kundsmedgivande) som inte är officiella sparas dessa i ett slutet system som ingen förutom Hissdesign Sverige AB har tillgång till.


Hissdesign bildades 2009 och är idag marknadsledande inom hissfoliering. Hissdesign använder en folieringsteknik som innebär att hissarnas inredning inte behöver rivas ut och tekniken påverkar heller inte underlaget. Priset är betydligt lägre än en fullständig hissrenovering.

Följ oss i sociala medier
Prenumerera på senaste nytt inom hissdesign

© Hissdesign - Webbyrå: Odd